BAUTECH

MATERIALE PENTRU OBŢINEREA PODELELOR INDUSTRIALE DE

LA PRODUCĂTORUL  POLONEZ “ BAUTECH”

      

                                                                 PRODUS PENTRU ÎNTĂRIRE

Worek-Multi-Top - Produs de întărire pe bază de minerale pentru podeli de beton de tipul DST, CT-C50-F7-A9

Se utilizează pentru obţinerea acoperirilor noi cu întărirea stratului superficial care devine mai dur şi rezistent la uzură. Se utilizează în garaje, ateliere, depozite etc, în special se utilizează în încăperile unde suprafaţa este puţin supusă acţiunii mecanice.

Consumul de produs 4,0 kg/m2

 

Worek-Multi-Top-enduro -

Produs pentru întărire pe bază de metal-siliciu pentru podelele din beton de tipul DST, CT-C50-F10-A3

Se utilizează pentru obţinerea acoperirilor noi cu întărirea stratului superficial care devine mai dur şi rezistent la uzură. Se întrebuinţează la întreprinderile industriei alimentare şi farmaceutice, fabrici, ateliere, depozite, parcări auto şi alte încăperi unde suprafaţa se supune mediu acţiunii factorilor mecanici.

Consumul podusului 4,0 kg/m2.

                                         

Worek-Bautop-Enduro

Produs pentru întărire pe bază de metal pentru podelele din beton de tipul CT-C60-F10-A3
Se utilizează pentru obţinerea acoperirilor noi cu întărirea stratului superficial care devine mai dur şi rezistent la uzură De regulă se utilizează la întreprinderile industriei de producere, depozite intensive exploatate, încăperi cu trafic intensiv, fabrici, la fel la întreprinderile industriei alimentare şi farmaceutice. Se utilizează pentru obţinerea podelelor cu efect antielectrostatic.

Consum de material 4,0 kg/m2

 

Worek-Ex-Top-enduro-

Produs pentru întărire ultra-metalic pentru podeli de beton din sistema DST, CT-C60-F10-A1,5
Se utilizează pentru obţinerea acoperirilor noi cu întărirea stratului superficial care devine mai dur şi rezistent la uzură, binevenit în încăperile de exploatare în condiţii extremale: ca exemplu întreprinderile metalurgice, stanţiile electrice, fabrici. Se utilizează pentru obţinerea acoperirilor cu efect antielectrostatic şi pentru obţinerea podelelor în zonele cu pericol de inflamare.

Consum de material 7,0 kg/m2

 

 PODELI SUBŢIRI ŞI ACOPERIRI DE PODEA 

ENDURO

Worek-BauFloor

Pardosea din beton subţire PCC Baufloor Enduro (chituită) 8-15 mm CT-C40-F10-A9
Pentru confecţionarea podelelor subţiri, netede şi durabile la uzură şi la exploatarea intensivă sau pentru obţinerea acoperirilor de podea netede pe bazele de beton vechi şi noi. Poate fi utilizat atît în interior cît şi în afara stanţiilor electrice, întreprinderi metalurgice, întreprinderile de producere, depozite. etc

Consum de material 2,0 kg/m2

 

 

   

TOP                   

Worek-BauFloor

Podea de beton subţire PCC Baufloor Top (turnat) 8-15 mm CT-C40-F10-A15

Pentru obţinerea podelelor de beton subţiri netede, durabile la uzură, antiderapante, pe baze de beton noi şi care au fost supuse reparaţiei. Pentru utilizarea în interiorul întreprinderilor de producere, depozite, la parcări auto etc, cît şi în exteriorul acestora.

Consum de material 2,0 kg/m2

    

 

PRESS

Worek-BauFloor

 

Acoperire de podea decorativă, subţire, autoturnată BAUFLOOR PRESSBETON 8-15 mmCT-C40-F10-A15
Pentru obţinirea podelelor decorative, subţiri şi acoperirilor de podea conform tehnologiilor PRESSBETON pe bazele de beton deja existente. Se utilizează la parcări auto, alee, terase, cluburi, restaurante, încăperi cu destinaţie publică, centre comerciale şi alte obiecte cu cerinţe estetice înalte.

 

PRODUSE DE SEPARARE

 

PRESSBETON®

razdeliteliProdus de separare PRESSBETON®

Amestecul uscat deja preparat ce are efect de împiedicare a lipirii uzorului PRESSBETON de beton. Se obţine efect antic. Produsul îl aplicăm pe acoperirea finisată prealabil înaintea ştanţării suprafeţei cu pressforma. După 48 de ore după aplicare este necesar de curăţat suprafaţa cu soluţii de spălat sub presiune.

Consum de material 0,1-0,2 kg/m2

 

Worek-UniFloor

Podea universală din ciment-polimer Unifloor, gros 25-50 mm

Se utilizează ca substrat subţire, podea la întreprinderile de producere, depozite, întreprinderi cu destinaţie gospodărească. O sistemă de podeli subţiri care poate fi aplicată imediat după amestecarea cu apă.

Consum de material 2,0 kg/m2

 

 

STRAT DE CUPLARE ŞI GRUND PODELI TURNATE

 


BAUGRUNT-Banka-5L

Produs pentru grund Baugrunt, concentrat pentru diluare cu apă

Baugrund este o dispersie a răşinei de acril modificate gata pentru a fi aplicată după amestecarea acesteia cu apă. Pentru grunduirea bazelor de beton înaintea fiecărei aplicări a acoperirilor de podea subţiri Baufloor.

Consumul concentratului pentru 3 straturi 0,15-0,25 l-m2

 

 

 

baubond

  

Strat de aderenţă pe bază de ciment şi polimer Baubond

Strat de aderenţă pe bază de ciment care conţine adaosuri respective ce îmbunătăţesc aderenţa. Pentru obţinerea stratului de aderenţă ce leagă podeaua de beton nouă cu baza de beton deja existentă.

Consum 1,5-2,5 kg/m2

 

 

Impregnant pentru podeli turnate

 

BAUSEAL-EKO-Banka-5L

 

Impregnant solubil în apă Bauseal Eko pentru podeli turnate

Pentru utilizarea pe podelele de beton deja existente cu scopul întăririi stratului superficial, reducerea umidităţii şi reciptivitatea la praf. Pentru utilizarea pe podelele de beton noi cu scopul întăririi stratului superficial şi acoperirile de podea chituite Baufloor în industria alimentară, farmaceutică, etc.

 

 

 bauseal-enduro

 

BAUSEAL-ENDURO-Banka-20L

  

Impregnant Bauseal Enduro pentru podeli turnate pe bază de solvent.          

Pentru utilizare pe podeli de beton recent obţinute cu scopul întăririi stratului superficial pentru a împiedica pierderea umidităţii. Pentru impregnarea stratului superficial cu scopul de a menţine podeaua curată cu eforturi minime. Pentru utilizarea pe podele de beton deja existente cu scopul întăririi stratului de la suprafaţă, reducerea umidităţii şi receptivitatea la praf.


               

Nanoseal

 

 

        Nanoseal-2nanotechnology-bautech-m 

  

Produs pentru podeli turnate pe bază de silicaţi ai litiului  NANOSEAL®

Produs pentru întărire, elaborat pentru îngrijirea podelelor subţiri şi de beton. Datorită pătrunderii şi întăririi betonului la nivel molecular, cît şi conţinutului maxim de litiu, permite obţinerea unei durabilităţi mai sporite a betonului. Se utilizează atît pe podeli vechi cît şi cele noi din depozite, centre comerciale, întreprinderi de producere, etc. Nanoseal se poate utiliza pe suprafeţe foarte poroase de calitate prostă, prăfuite, deteriorate asigurînd acestora o durabilitate maximă.  

 

Nanocoat

 

 

Nanocoat-2

nanotechnology-bautech-m    

  Produs pentru luciu pe bază de silicaţi ai litiului NANOCOAT® pentru podeli  turnate

Datorită dimensiunilor mici a moleculelor litiului, produsul pătrunde adînc în structura betonului, ceea ce crează la suprafaţă o microarmare ce asigură o durabilitate fizică şi chimică, mai mult ca atît în urma utilizării Nanocoat-ului se obţine o suprafaţă dură, impermiabilă şi cu structură dură a suprafeţei. Se utilizează pe podelele vechi şi noi de beton în centre comerciale, întreprinderile industriei alimentare şi farmaceutice, etc.

 

  

Bautech-Formula

 

 

Bautech-Formula-2

nanotechnology-bautech-m    

 Soluţie de silicaţi şi polimeri de etanşare şi întărire a suprafeţei de beton BAUTECH FORMULA

Soluţie pe bază de apă de silicaţi ai litiului ce pot modifica structura chimică a suprafeţei podelei de beton. Datorită alegerii corecte a silicaţilor cu dimensiuni diverse a ionilor se crează o structură mai dură la nivelul porilor de beton. În aşa mod, întărirea betonului la nivel molecular obţinem o structură a betonului cu o durabilitate mai înaltă şi calităţi chimice şi fizice excepţionale. Produsul de întărire este elaborat pentru îngrijirea podelelor de beton şi a şapelor. Se aplică atît pe podeli de beton vechi cît şi noi în depozite, întreprinderi, centre comerciale şi farmaceutice.

 

BAUPOX100GP

 

     

Baupox-Banki

 

Preparat epoxid incolor (Impregnant) pentru suprafeţe de beton

Pentru întărirea suprafeţelor de beton şi a şapelor. La fel se aplică ca preparat antipraf pentru suprafeţele intens exploatate.

  

 

terrafill

 

 

nanotechnology-bautech-m

         

  Produs bicomponent Terrafill® (0,5 – 3 mm) pentru reparaţia podelelor subţiri turnate şi podelelor lustruite (Superfloor)

Emulsie de polimeri modificată fără solvenţi cu adaosuri de întăritori minerali şi hidraulici modificaţi. Produsul este destinat pentru reparaţia podelelor subţiri turnate ce se caracterizează printr-o durabilitate sporită, elasticitate şi aderenţă cu baza.

 

Elastomeri pentru podeli turnate

 

bauflex 25

  25

 

BAUFLEX-25-Opakowanie

 

Masă colorată de impermeabilizare pe bază de poliuretan Bauflex25 pentru podeli turnate

Pentru umplerea fisurilor apărute în urma lucrului, decalajelor. Masă elastică, rezistentă la acţiunea factorilor chimici şi atmosferici.

 

bauflex35

  35

 

bauflex-35-ukosny

   

Masă colorată de imermeabilizare pe bază de poliuretan Bauflex35 pentru podeli turnate

Pentru umplerea fisurilor apărute în urma lucrului, decalajelor. Masă elastică, rezistentă la acţiunea factorilor chimici şi atmosferici.

 

bauflex65

  65

 

BAUFLEX-65-butelka

      

Masă colorată de imermeabilizare pe bază de poliuretan Bauflex65 pentru podeli turnate

 Pentru umplerea fisurilor apărute în urma lucrului, decalajelor. Masă elastică, rezistentă la acţiunea factorilor chimici şi atmosferici

 

 

 

bauflex 25

 

 

BAUFLEX-PRIMER-opakowanie

          

         Grund Bauflex Primer pentru podeli turnate

         Permite mărirea aderenţei masei Bauflex cu pereţii fisurii.

 

 

 

 

baucord

 

 

Baucord-2

   

Cordon de polietilen impregnant Baucord pentru podeli turnate

Permite creearea profilului dorit a masei de etanşare în fisuri. Sunt disponibile următoarele dimensiuni 6,8,10,13,15 mm.

 

 

 

limontour.com Turne Tranzito.com