Beton Lustruit

Sfera de utilizare:

 • depozite,

 • tipografii,

 • secţii de producere,

 • spălătorii de maşini,

 • parcări,

 • expoziţii şi săli de comerţ,

 • ferme,

 • încăperi industriale şi locuinţe.

O podea industrială de cea mai înaltă calitate se poate obţine şi fără ajutorul pardoselilor industriale turnate din plomeri.Pentru aceasta este necesar ca baza de beton să îndeplinească anumite cerinţe, duritatea să fie mai înaltă de M350, şi elevaţiile la 2m2 să nu depăşească 2 mm. Cerinţele respective dure se impugn din cauza maşinii de şlefuit care trebuie omogen să niveleze stratul superficial de beton în toate porţiunile, astfel după 4-5 treceri a maşinii nu trebuie să rămînă nici-o porţiune neşlefuită. Ulterior betonul se curătă bine de praf şi se aplică pe el cîteva straturi de soluţie poliuretanică pînă la apariţia unui luciu. Aceasta este metoda cea mai economică şi tehnic necomplicată de obţinere a pardoselii industriale.

 

Avantaje:

 • economic,

 • rezistent la factori chimici,

 • durabil,

 • uşor de reparat.

 

Neajunsuri:

 • insuficienţa decorului- aspecul exterior “beton umed”

 

Şlefuirea şi expandarea betonului

Şlefuirea betonului constă în curăţarea stratului superficial de beton de inpurităţi şi de a-l nivela. Şlefuirea betonului se realizează în mai multe etape şi cu diverse instrumente de şlefuit. Rezultatul final constă într-o podea ideal netedă şi nivelată. Astfel şlefuirea şi expandarea pardoselii de beton sunt 2 operaţii absolute necesare pentru obţinerea unei acoperiri calitative.

Nivelarea acoperirii de beton ca operaţie de sinestătătoare sau ca pregătire pentru aplicarea pardoselii turnate este un moment foarte important de care în mare parte depinde calitatea acoperirii finisate a pardoselii.

Defectele de nivel pînă la 2 mm, defectele de suprafaţă şi impurităţile de ciment pot fi înlăturate cu ajutorul maşinii de şlefuit mozaică cu segmente de diamante şi coridon. Laptele de ciment este necesar de înlăturat înaite de a turna orice tip de pardoseală, deoarece face dificilă pătrunderea polimerului în straturile de ciment mai dure. Segmentul pentru şlefuit se alege în dependenţă de durabilitatea betonului. Pentru betonul de marcă cu durabilitatea mai joasă de M250 se utilizează segmentul de corund, pentru betonul de marcă M300 şi mai mult -cel de diamant. Vopseaua anterioră de pe podele sau acoperirea uzată de polimer se înlătură cu ajutorul unei perii metalice speciale aplicată la maşina de şlefuit. În caz de o modalitae exotică şi mai dură de şlefurie se utilizează bouchard-urile.

În caz că acoperirea are dificultăţi mai mari în ceea ce priveşte nivelul (mai mult de 2mm) sau este necsar de a scoate acoperirea anterioară se utilizează maşina de expandare cu lămile de carbid. După fiecare trecere a maşini de expadare rămîn valuri pînă la 4 mm înălţime care se înlătură cu ajutorul şlefuirii.

O condiţie obligatorie pentru efectuarea şlefuirii şi expandării reprezintă lipsa la straturile de la suprafaţă a placii armate sau a armaturii. Existenţa acestora poate defecta maşina de şlefuit şi de expandare. Dacă totuşi armatura există, aceasta se înlătură cu ajutorul fierăstrăului.

Pentru a efectua lucrările de şlefuire şi expandare, suprafaţa trebuie să fie uscată. Aceasta este necesar pentru efectivitatea ambelor procese, deoarece apa poate deteriora elementele maşinilor utilizate. În timpul procesului de şlefuire şi expandare se formează mult praf, pentru a înlătura praful la maşinile de şlefuit se alipesc aspiratoare industriale. Dar eliminarea prafului oricum este un proces imposibil în timpul şlefuirii.

Important! Şlefuirea şi expandare suprafeţelot înlătură doar impurităţile de pe pardoseală dar nu asigură nivelarea totală a acesteia. Nivelarea absolută se poate obţine prin turnarea repetată a suprafeţei şi şlefuirea acesteia ulterioară.

Şlefuirea marmurei 

Şlefuirea marmurei se deosebeşte considerabil de cea a betonului, cu toate că aparent segmentele utilizate pentru şlefuire se aseamănă. Ceea ce este comun pentru şlefuirea marmurei şi a betonului este principiile de lucru a instrumentelor utilizate la şlefuire. Şlefuirea marmurei se face pe suprafeţe umede la toate etapele sale. Sunt 5 etape de şlefuire: acoperirea sudurilor şi a crăpăturilor, înlăturarea zgîrîeturilor adînci, şlefuire mai moale şi în final în dependenţă de structura marmurei cristalizarea acesteia.

Etapele şlefuirii marmurei:

Acoperirea sudurilor şi a crăpăturilor – este etapa iniţială de şlefuire. De regulă se efectuzează pe suprafeţele de marmură foarte deteriorate. Pentru etapa respectivă se utilizează masa de şpaclu , are se alege în ton cu culoarea marmurei. La necesitate sudurile se curăţă de impurităţi, de praf, se acoperă cu grund şi ulterior se aplică masa de şpaclu.

Înlăturarea zgîrieturilor adînci – etapa respectivă include şlefuirea suprafeţei cu abrazivi de diamant duri. Procesul asigură atît înlăturarea zgîrieturilor, înlăturarea rămăşiţelor de masă de şpaclu şi nivelarea suprafeţei.

Şlefuire moale – reprezintă şlefuirea surafeţei cu discuri de diamant pe bază de plastic.Procesul înlătură chiar cele mai mici zgîrituri şi conferă suprafeţei un luciu mat.

Lustruirea - etapa de finisare a prelucrării marmurei. La lustruire se utilizează discuri sintetice care prelucrează suprafaţa pînă la obţinerea unui luciu.

Cristalizarea – este un proces termochimic de interacţiune a prafului cu cristale cu moleculele de calciu pe suprafaţa marmurei. Cristalizarea se aplică cu ajutorul istrumentelor din fibră. Este foarte important de controlat timpul reacţiei chimice şi nu de depăşit timpul limită de aflare a cristalizatorului pe marmură. După procedură surafaţa obţine un luciu mai profund.

Polizarea – este un proces chimic de închidere a porilor marmurei, pentru a proteja acesta de apă şi murdărie.Polizarea se utilizează acolo unde cristalizarea este imposibilă. În urma procesului suprafaţa obţine un luciu de satin.

În unele cazuri pentru întărirea efectelor cristalizării se alică soluţii protectoare de poliuretan, care după calităţile sale de protecţie şi durabilitate depăşesc procesul de cristalizare şi polizare.

limontour.com Turne Tranzito.com