Protecţia betonului şi a surafeţelor minerale

Noi producem şi vă propunem următoarele soluţii şi acoperiri de protecţie pentru aşa suprafeţe ca:

 • Beton, beton cu nisip, mortar.

 • Gresie de beton.

 • Beton magnezic.

 • Protecţia pietrii naturale şi artificiale.

 • Cărămidă, gips, ardezie

 

 1. Preţi, tavanuri, alte construcţii în încăperi:

      1.1 Protecţia împotriva gazelor.

      1.2 Protecţia împotriva prafului (acoperirile antistatice)

      1.3 Alternativa gresiei de perete.

 2. Interacţiunea cu lichide

        2.1 Rezervoare pentru apă tehnică, soluţii.

        2.2 Rezervoare pentru petrol, combustibil lchid.

        2.3 Rezervoalere pentru păstrarea petrolului.

        2.4 Bazinele tehnice, construcţiile de purificare.

  3. Contactul cu produse alimentare şi apă potabilă

        3.1 Rezervoare pentru apă potabilă.

        3.2 Rezervoare pentru grîu, soie, făină, zahăr etc.

  4 La spaţiu liber

        4.1 Terenuri deshise, parcări, benzi de decolare etc.

        4.2 Construcţiile din beton.

        4.3 Protecţia faţadelor: a pietrei naturale şi artificiale cărămidă etc-

        4.4 Soluţii şi acoperiri pentru ogradă.

 

Protecţia pietrei. Acoperiri pentru piatră. Impregnare entru piatră

 

Pentru protecţia pietrei vă pruponem următoarele produse:

 1. Impregnare poliuretanică pentru piatră (impregnare profundă). Materialul utilizat Elacor –PU, Grund 2K/40.

 2. Lac poliuretanic pentru piatră.Materialul utilizat – Lac Elacor-PU.

 3. Acoperire pentru piatră pe bază de lac acrylic. Se utilizează lacul acrylic pentru piatră şi alte suprafeţe Elacor-MB2.

 4. Acoperire pentru piatră “hidrofobizare + lac acrilic”.Lacul acrylic va fi mai rezistent dacă iniţial pe suprafaţă se va aplica soluţia de hidrofobizare Elacor MB4.

 

Produsele respective de acoperiri şi impregnare pot fi folosite atît pentru piatră naturală cît şi pentru ea artificială şi asigură pietrei protecţia împotriva influenţei fatorilor atmosferici.

Impregnare poliuretanică pentru piatră posedă rezistenţă înaltă la uzarea abrazivă, rezistentă la factori chimici, din acest motiv utilizarea produsului respective este absolute necesară pentru protecţia pietrei situată la nivelul pămîntului (subsoluri, treceri subterane, etc. Ca exemplu de influenţă a factorilori abrazivi şi chimici putem propune construcţiile publice pentru iluminare la temelia cărora se poate observa betonul deteriorat din cauza maşinilor.

Toate produsele propuse mai au proprietatea de a îmbunătăţi calităţile de décor a pietrei – sporesc evidenţierea facturii pietrei, la aplicarea lacului apare efectul de piatră umedă. Suprafaţa de piatră devine mai rezistentă şi mai uşr se curăţă.

Acoperiri de protecţie pentru faţade.

Tehnologia prelucrării suprafeţelor cu produsele Elacor MB4 şi Elacor MB2 Maeriale ; Elacor MB2 şi Elacor MB4.

Sfera de utilizare.

Cel mai de sunt utilizate pentru protecţia faţadelor şi a diverselor construcţii. Hidrofobizarea şi ermetizarea suprafeţelor. Protecţia împotriva factorior atmosferici.

 

Baza de aplicare

Beton, beton cu nisip, beton mozaic, cărămidă, ardezie, piatră naturală (calcar, marmură, dolomită etc), piatră artificială etc.

Pentru exploatarea la aer liber şi în încăperi închise 

 1. Cerinţe, recomandări

 • Umiditatea bazei nu mai mult de 6%.

 • Temperatura aerului, materialului, bazei de la +5 pînăm la +40С.

 • Umiditatea relativă nu este normată.

 • Se permite de prelurat betonul turnat după 20 de zile de la turnare.

 • Insrumente de aplicare – rulouri, perii, pulverizare aeriană.

 • Produsele trebuie păstrate închise ermetic.

 

 1. Pregătirea bazei. Înlătura-ţi toată murdăria, praful, vopseaua, murdăriile uleioase.

 2. Pregătirea materialului pentru aplicare. Amestecul Elacor MB4se agită bine. Amestecul Elacor MB2 se agită bine.

 3. Aplicarea.Materialul se aplică uniform pe suprafaţă.

  1. Aplicarea Elacor MB4. Aplicaţi primul strat. Utilizare 0,15-0,2l/m2. Se usucă 10+15 minute. (Tehnologia ud pe ud). Se aplică stratul 2. Utilizae 0,1-0,15l/m2. Peste 12 ore verificaţi efectul de hidrofobizare. Turnaţi e suprafaţă apă, apa trebuie să alunece în bule. Dacă efectul nu a fost atins mai aplicaţi un strat.

  2. Aplicarea Elacor MB2. Aplicaţi primul strat. Utilizare 0,15-0,l/m2. Pentru a mări luciul mai aplcaţi un strat de Elacor MB2.

 4. După finisarea lucrului spălaţi instrumentele cu apă.

 5. Măsuri de siguranţă. Instrumentele pentru asiguraea protecţiei personale :capot, încălţăminte, mănuşi de cauciuc., ochelari de protecţie. Dacă producul a nimerit pe piele spălaţi imediat cu apă. Dacă produsul a nimerit în ochi, spălaţi cu o ccantitate mare de apă.

 6. Elacor MB2 şi Elacor MB4 sunt elaborate pe bază de apă, sunt sigure faţă de incendiu şi explozie.   

limontour.com Turne Tranzito.com