Protecţia metalului

Protecţie anticoroziune pentru metal

Acoperiri protectoare poliuretanice pentru metal Elacor PU.

 • Grund pentru metal – grund cu efect de anticoroziune

 • Email pentru metal – vopsea pentru metal

 • Lac pentru metal – lac anticoroziune

 • Email C/C – vopsea anticoroziune

Acoperirile anticoroziune Elacor se produc de către S.A Teochim şi sunt destinate pentru protecţia următoarelor suprafeţe:oţel cu carbon, oţel cu zinc, aluminiu şi aliaje, cupru şi aliaje.

Acoperirile de protecţie Elacor au o durabilitate sporită.

Suprafeţele premise pentru prelucrarea cu soluţii anticoroziune:

1. Suprafeţe interne

- Rezervoare pentru petrol, combustibil lichid, diesel

- Rezervoare pentru apă, soluţie de săruri, acizi

- Rezervoare pentru materiale uscate.

- Vagoane pentru transportarea mineralelor

- Suprafeţele conductelor de apă

- Contact direct cu apă şi produse alimentare uscate.

2. Metal în interior

- Acoperirea pardoselilor de metal

- Suprafeţe supuse agresiei de gaze

- Acoperiri protectoare a cofrajului pentru beton.

3. Metal la aer liber

- Suprafeţele exterioare a rezervoarelor

- Construcţii din metal

- Plăci izolatore de sunet.

Produsele Elacor pentru protecţia metalului au trecut testări în laboratoare specializate.

Rezultatele testării:

1. Calităţi fizico-mecanice foarte ridicate, aşa ca elasticitate, aderent, dur.

2 Rezistente la factori atmosferici – rezistent la apă, temperaturi înalte şi joase, la fel este rezistent la îngrăşăminte minerale. Perioada de exploatare 10 ani.

3. Rezultatele testării au deminstrat că surafeţele ce se produc pe bază de zinc au un termen de viaţă de 10 ori mai mare ca alte suprafeţe.

Coroziunea metalului 

Coroziunea reprezintă interacţiunea chimică a metalului cu mediul ambiant în urma căreia metalul se deteriorează. Pentru a mări durata de viaţă a suprafeţelor de metal utilizate în construcţii, industrie este necesar de o acorda o atenţie sporită protecţiei metalului faţă de coroziune.

Protecţie anticoroziune - reprezintă aplicarea pe suprafeţele de metal a soluţiilor protectoare.

Aceasta se poate efectua la etapa de producere a materialului ca galvanizarea, nichelarea metalului.

Cea mai răspîndită şi economică modalitate de protecţie a metalului este acoperirea suprafeţei cu lac.

Avantajele vopselelor anticoroziune

 • Tehnologia simplă de aplicare.

 • Posibilitatea reparării.

 • Aplicarea acoperirilor pe suprafeţe de dimensiuni diferite.

 • Aplicarea acoperirilor în condiţiile temperaturilor joase.

 • Aplicarea acoperirilor direct pe terenul de muncă.

 • Economic.

 • Termen sporit de exploatare.

 • Gamă vastă de culori.

Condiţia obligatorie- acoperirea uniformă a suprafeţelor.

Surafaţa trebuie să fie rezistentă la aburi şi vapori. În vopselele de email autohtone cocentraţia pigmenutlui este de 15mkm. Din acest motiv, dacă grosimea medie a acoperirii v-a fi de 130-15 mkm, factorii agresivi ce provoacă coroziunea nu vor putea pătrunde prin pigment la suprafaţa metalului.

O condiţie primordială pentru a asigura durabilitatea acoperirii este pregătirea suprafeţei pentru aplicare. Ea trebuie să fie protejată pînă la “metalul curat”.

Costul acoperirilor pentru metal.

La efectaurea lucrărilor, lucru de regulă costa 80-90% din costul acoperirii. Din acest motiv nu se recomandă de utilizat soluţii de protecţie cu un preţ mai mic, acestea conţin adaosuri de o calitate mai joasă ce scad eficienţa acoperirii. Alegerea unui produs de protecţie împortiva corozie vă v-a asigura durabilitatea surafeţei şi veţi economisi esenţial e reparaţia acesteia ulterioră.

Alegerea tipului de acoperire anticoroziune depinde de mai mulţi factori:

 • condiţiile mediului ambiant la exploatarea produsului.

 • Condiţiile climaterice a regiunii, în cazul cînd suprafaţa se află la are liber.

 • Condiţiile de pregătire a suprafeţei pentru aplicaea acoperirilor de protecţie.   

 

limontour.com Turne Tranzito.com